Hizmetlerimiz

Vergi Müşavirliği Hizmetlerimiz

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.

1. Sürekli vergi danışmanlığı
2. Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
3. Yurt dışında iş yapan TC kişi ve kurumlarının vergi,danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi
4. Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye`de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
5. KDV planlaması ve yurtdışı/yurtiçi KDV İadesi işlemleri.