Hizmetlerimiz

Muhasebe ve Mali Hukula İlgili İşlemler ve Danışmanlık Hizmetleri


• Uluslararası standartlara ve mali mevzuata uygun temel muhasebe ve maliyet muhasebesi planlanması,kurulması ve gözetimi.
• İç denetim sisteminin oluşturulması.
• Program ve bütçe sisteminin korunması.
• Ambar hareketlerinin planlanması.
• Raporlamaların planlanması.
• Satın alma ve satış sisteminin planlanması.
• İşletme kayıtlarının doğruluğunun, vesikalarına ve vergi mevzuatına uygunluğunun incelenmesi.
• Mali hukukla ilgili danışmanlık