Hizmetlerimiz

Hukuk Danışmanlığı, Hukuki İhtilaflarla İlgili Hizmetler


• Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku ile ilgili danışmanlık.
• Uluslararası hukuk ile ilgili konular.
• Hukuki ihtilaflar, dava açma ve takibi.
• Şirketlerle ilgili hukuki işlemler, genel kurul toplantıları, ana sözleşme değişiklikleri, unvan ve şekil değişiklikleri, yönetim kurulu kararları, sorumluluk dağıtımı, imza sirküleri tanzimi.