Hakkımızda

Şirket, 8 Mayis 1992 tarihinde, kendi alanında üstün derecede bilgi ve tecrübeye sahip beş ortak yeminli mali müşavir tarafından kurulmuştur. Şirketin halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı; kurucusu ve Sorumlu Ortak Baş Denetçi Mehmet Erol DEMİRDÖVEN’dir.

Şirket, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince gerçek ve tüzel kişilerin denetim ve tasdik işlemlerini yapmaktadır. Şirket “Bağımsız Denetim ve Vergi Danışmanlığı’’ başta olmak üzere çeşitli konularda denetim ve danışmanlık hizmeti veren Türkiye’nin kurumsal Bağımsız Denetim şirketlerinden biridir. Şirket ortaklarının çoğunluğu Maliye Bakanlığı'nda görev almış eski Hesap Uzmanı orijinli Yeminli Mali Müşavirlik belgesine haiz, kamu ve özel sektörde önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip ve konularında uzman kişilerdir.

MED YMM ve Bagimsiz Denetim A.S.’nin, IAPA’nın sahip olduğu 60’dan fazla ülke yer alan 220’nin üzerinde profesyonel firma ve gruplardan doğan küresel bağlantıları yoluyla, sizlerin ihtiyaç duyabileceği tüm konularda dünyanın her yerinde destek sağlayabilmektedir.

Şirketin hizmet verdiği müşteri profili, yurtdışı ortaklı uluslararası şirketlerden kamu şirketlerine, Türkiye’de gıda sektöründen, enerji, inşaat, turizm, spor klüpleri, kimyasal madde ve makine üretimi sektöründen lojistik, tekstil, medikal ürünler ve hizmet organizasyonu sektörlerine kadar geniş bir yelpaze de bulunmaktadır.

Bağlı Olduğu Mesleki Kuruluslar

  • İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası
  • İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü


Yetkiler

08.05.1992 tarihinde kurulan Şirket;

  • Maliye Bakanlığı’nın 3568 sayılı serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik’ ve yeminli mali müşavirlik kanunu gereğince vermiş olduğu “Yeminli Mali Müşavirlik” yetkisini,
  • Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 22.1.1993 tarihli yazılarına istinaden vermiş olduğu "Bağımsız Dış Denetim” yetkisini,
  • Hazine Müsteşarlığı’nın vermiş olduğu “Sigorta Şirketleri Denetim” yetkisini,
  • Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (EPDK) 24.01.2008 tarih 1476/70 sayılı yazıları uyarınca vermiş olduğu “Enerji Şirketleri Denetim yetkisini

titizlikle ve aktif olarak kullanmaktadır.

Şirket, Amerika Millet Meclisi tarafından halka açık şirketleri gözetlemek ve denetlemek, yatırımcıları korumak ve bilgilendirmek amacıyla kurulan PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board)‘un ve Türkiye’deki Bağımsız Dış Denetim Derneği’nin üyesidir.

Şirket, müşterileri olan veya kendisine başvuran şirketlerin; mali tablolarını ve faaliyet sonuçlarını, uluslararası denetim standartlarına göre denetleyip, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre raporlar hazırlamakta ve bu suretle, ilgili taraflara olumlu, olumsuz ve şartlı görüşler sunmaktadır.

MED YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. deneyimli ekipleri ve çok yönlü hizmetleri ile hemen hemen her sektörde şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümler üretmektedir. Bilindiği gibi bugünün piyasasında, uluslararası standartlarda denetim yapabilmek için müşterinin faaliyet gösterdiği piyasa ve onun ekonomik koşulları hakkında temel bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Ancak bu şekilde müşteri için en uygun çözümü üretmek ve yüksek standart denetim gerçekleştirmek mümküm olabilmektedir. Bağımsız denetim ve vergi uzman ekibimiz şirketlerin iş hayatında karşılaşabileceği hemen hemen her konuda yeterli bilgi ve deneyime sahiptir.

MED olarak, yüksek standartlar, müşterilerimize beklentileri için doğru, zamanında ve objektif çözümler sunuyoruz. Biz müşterilerimize sadece denetim hizmeti değil, dışarıdan objektif bir bakış sağlayarak işlerinin büyümesi ve gelişmesi üzerinde yardımcı oluyor ve kaliteli hizmet ile iş çözümleri sunuyoruz.


Misyonumuz

Denetim ve müşavirlik hizmeti, konusuyla ilgili yoğun bir eğitim sürecinin üzerine ulusal ve uluslararası alanlarda uzun yıllar içerisindeki deneyimler sonucunda elde edilen bilgi birikimine sahip kuruluş ve kişilerce yapılırsa anlamlı bir sonuç doğurur.

Bizler 1992 yılında önce kamuda ve sonra özel sektörde edinmiş olduğumuz deneyim ve bilgi birikimlerimizi kurumsal yapıda hizmete dönüştürmek amacı ile MED Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ni kurduk.Vizyonumuz

Türkiye Cumhuriyeti, globalleşen dünya içerisinde ekonomik, sosyal, mali ve hukuksal alanda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Firmalarınız için alacağınız kararlarda hızlı ve en uygun olanını almak konusunda sizlere yardımcı olmak amacıyla, firmanızın karşılaşacağı mali – hukuki riskleri en aza indirmek için sizlerin hizmetindeyiz.Yönetim Kurulu & Ortaklar

M. Erol DEMİRDÖVEN

1946 Bursa doğumlu.

1969 yılı İktisat Fakültesi mezunu, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda 1971-1974 döneminde hesap uzman mavini olarak, 1974-1979 döneminde hesap uzmanı olarak, 1979-1992 döneminde Serbest Mali Müşavir olarak çalıştı.

Şu anda MED Gruba dahil şirketlerde Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.

Yusuf KİRMİKİL

1933 Bursa doğumlu.

1954 Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1956 hukuk Fakültesi mezunu, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda 1954-1957 döneminde hesap uzamanı muavini, 1957-1967 döneminde hesap uzmanı olarak, 1967-1973 döneminde Türkiye Sına-i Kalkınma Bankası'nda Mali Analist olarak, 1973-1975 döneminde Bursa Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak , 1975-1980 döneminde Serbest Avukat ve Mali Müşavir olarak çalıştı..

Şu anda MED Gruba dahil şirketlerde Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.

HALİL ALTINTAŞ

1933 İstanbul doğumlu.

İstanbul İktisat Fakültesi mezunu.

Şeker Sigorta’da uzun yıllar Genel Müdür Muavini olarak görev yapmıştır.

Şu anda MED Gruba dahil şirketlerde Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.