Hizmetlerimiz

Enerji Projeleri Danışmanlığı Hizmetleri


• Proje yönetimi
• Sözleşmeyle ilgili yapılan müzakereler
• Proje planlama optimizasyonu
• Projelerin finanse edilebilebilir seviyeye getirilmesi
• Bütçelerin planlanması ve optimum kılınması
• Proje finansman dosyasının hazırlanması
• Ekipman ve tesislerin sağlıklı bir analizini gerçekleştirilmesi
• Sistemdeki problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik önerilerin sunulması
• Proje geliştirme süreci danışmanlığı
• Optimize proje tasarım danışmanlığı