Hizmetlerimiz

Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri


• İşletme mali tablolarının uluslar arası standartlara göre hazırlanması.
• İşletme kayıtlarının analizi, verimlilik ve karlılık analizleri, sermaye yapısı, öz sermaye ve dış kaynak analizleri, risk analizleri.
• İşletme ile ilgili mali durum ve analizlerin uluslararası mali spor standartlarına (İFRS) ve Basel 11 standartlarına göre (istenildiğinde İngilizce) hazırlanması ve ilgili kuruluşlara sunulması.
• Özel amaçlı incelemeler ve raporlar