Hizmetlerimiz

Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri

Hizmet verilen sektörler inşaat, imalat, tekstil, turizm ve tüketim ürünleri, finans, makine, petrol, yatırım,sigorta,telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb.dir.


1.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğleri uyarınca, dönemsel bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması
a) Bağımsız denetim işlemleri
b) Enflasyon muhasebesi uygulamaları
c) Konsolide mali tabloların hazırlanması
2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi hakkında çıkarılan yönetmelik uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi ile raporların hazırlanması
3.Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, tabii olduğu 5684 Sigortacılık Kanunu Uyarınca sigorta şirketlerinin denetimi
4. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması
5. Özel tespitlere yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
6. İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması